Från trauma till trygghet. Ulrika Ernvik leg. psykoterapeut

Wednesday, 11 October 2023
07:00 PM CEST

image

Live Webinar Session has ended now.

FRÅN TRAUMA TILL TRYGGHET

Trauma är en stark upplevelse av ensamhet, utsatthet och maktlöshet. Motsatsen till trauma är trygghet – en närvaro av någon som finns med mig mitt i allt. En människas närvaro kan bidra till att vi inte traumatiseras, även en tilltro och upplevelse av Guds närvaro kan skydda oss från traumatisering.

Trygghetsberättelser kan hjälpa oss att bli medvetna om och se Guds närvaro i våra liv, även i situationer som skett för länge sedan, och bidra till återhämtning efter svåra upplevelser som annars kanske hade lett till psykisk ohälsa

ALLA WEBBIANIER ÄR GRATIS