Stödjande samtal med bi-stegen, Pernilla Eklund, Soul Tools

Saturday, 14 October 2023
09:00 AM CEST

image

Webinar Session has ended now.

Stödjande samtal enligt bi-stegen

Välkommen med på en workshop där du får testa bi-stegen som kan användas i stöjdande samtal, men också som självreflektion och i förbönssamtal

ALLA WEBBIANIER ÄR GRATIS